PHN S.A.

Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości realizuje deweloperskie inwestycje mieszkaniowe na terenie całej Polski. Tworzy przyjazne miejsca do pracy i do zamieszkania spełniając najbardziej wyszukane oczekiwania i potrzeby Klientów. Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości jest wiodącym inwestorem i zarządzającym na rynku nieruchomości w Polsce. Jest jedną z największych spółek sektora pod względem wartości rynkowej portfela, który skupia ok. 140 nieruchomości i blisko 700 ha gruntów na terenie całego kraju (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu). Spółka ma wieloletnie doświadczenie zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów deweloperskich. PHN jest spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, a od lutego 2013 r. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

0
Premises
in offer
0
Sum of managed
area (thous. m²)
0
Years
of experience
X